Có thể nói trường đại học FPT là một trong những trường nổi tiếng của Việt Nam. Ngày 17/8/2018 trường đã được thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hết lòng khen ngợi trong công cuộc cách mạng 4.0. Với chất lượng dạy học và đào tạo rất tốt, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, trường đại học FPT trở thành một trong những trường đứng dẫn đầu về chất lượng. Mặc dù trường mới thành lập được khoảng 13 năm nhưng trường đã có nhiều thành tích trong việc đào tạo nhân tài đóng góp cho đất nước. Chúng ta có thể xét các tiêu chí sau đây để xem có nên lựa chọn học trường đại học FPT hay không:

Continue Reading