kế toán chi phí là gì

Kế toán chi phí là một trong những vị trí làm việc của một nhân viên kế toán với nhu cầu tuyển dụng rất cao hiện nay. Vậy kế toán chi phí là gì, công việc, chứng năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí như thế nào

Khái niệm về kế toán chi phí

Phân biệt kế toán chi phí và kế toán tài chính

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán chi phí là gì? các bạn cần phải hiểu rằng kế toán chi phí là hoạt động có tính khác biệt, cần được phân biệt với kế toán tài chính nói chung là loại hình kế toán được điều chỉnh bởi các chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và với mục đích tạo lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Trong khi đó, kế toán chi phí được thực hiện với mục tiêu hạch toán, báo cáo, phân tích và đưa tới kết quả kiểm soát quản lý, chiến lược, nâng cao được việc sử dụng chi phí sao cho hiệu quả. Kế toán chi phí là một hệ thống cung cấp, phân tích thông tin hoạt động cho các nhà quản lý.

Phạm vi và tính chất của kế toán chi phí

Sau khi tìm hiểu về khái niệm và biết được sự khác biệt cơ bản giữa kế toán tài chính và kế toán chi phí là gì, bài viết tiếp theo sẽ trình bày về phạm vi và tính chất của kế toán chi phí.

Kế toán chi phí thực chất cũng được coi là phương pháp tính chi phí của doanh nghiệp, và phạm vi của kế toán chi phí rộng hơn ý nghĩa của chi phí thông thường. Trong kế toán chi phí vẫn bao gồm những yếu tố của kế toán truyền thống, tuy nhiên đối tượng mà kế toán chi phí làm việc được phân rõ ràng với các loại hình kế toán khác. Đó chính là việc tạo lập, tính toán các số liệu và phân tích đầu vào của doanh nghiệp cả trong quá khứ lẫn tương lai, những báo cáo phân tích này là những tài liệu quan trọng giúp cho các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định và phân bổ đầu tư, điều hành quản lý.

Những yếu tố đầu vào mà kế toán chi phí cần kiểm soát: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí mua tài sản cố định, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thuê tài sản, khấu hao tài sản,…hay nó chính là các dòng tiền vào của dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, kế toán càng khẳng định được vai trò quan trọng, vì sự tiện dụng và kiểm soát được đúng đắn các tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp mà các phương pháp kế toán hiện đại ngày càng được sử dụng rộng rãi. Đầu tiên là được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất, khi nước ta mới phát triển, đưa ngành công nghiệp lên phát triển mạnh mẽ, nên các doanh nghiệp sản xuất xuất hiện rất nhiều lúc bấy giờ. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đã chiếm cứ ở nhiều lĩnh vực khác, nên một lẽ tất nhiên các phương pháp kế toán hữu dụng vẫn sẽ được sử dụng và rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với nhiều doanh nghiệp, kế toán là một phần không thể thiếu giúp đo lường chi phí một cách chính xác nhất, từ đó mà đưa các đánh giá về chiến lược đầu tư, chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Công việc của kế toán chi phí là gì?

Định hình, nắm bắt được hoạt động kinh doanh theo từng kỳ

Như đã nhắc đến, hiểu rõ được sự phân tách rõ hai khái niệm kế toán tài chính và kế toán chi phí là gì sẽ rất cần thiết, và dễ dàng hơn cả là so sánh về mặt đối tượng kế toán và đối tượng mà kế toán hướng đến. Kế toán tài chính là hoạt động dựa trên cơ sở các chuẩn mực chung của kế toán để có thể tạo lập và đưa ra các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính một cách chính xác nhất. Mục đích của kế toán tài chính là giúp cho doanh nghiệp định hình, nắm bắt được tình hình kinh doanh qua từng thời kỳ và chủ yếu là giúp cho những đối tượng bên ngoài hiểu rõ và cơ quyết định đầu tư và đánh giá đúng đắn về hoạt động của doanh nghiệp theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính.

Những đối tượng bên ngoài đó phải kể đến là: các nhà kiểm tra kế toán, kiểm soát viên, các nhà đầu tư, ngân hàng cho vay tín dụng, các đối tác kinh doanh, các cổ đông mua cổ phiếu của công ty,… Bên cạnh đó, kế toán chi phí lại thực hiện việc đo lường và phân tích các yếu tố chi phí đầu vào. Đối tượng mà kế toán chi phí hướng đến lại chính là nội bộ doanh nghiệp, đó chính là các nhà quản lý, quản trị có trách nhiệm và quyền lực để đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất và đầu tư trong tương lai của doanh nghiệp.

Phân bổ dòng tiền và đầu tư hiệu quả

Khi tìm hiểu về kế toán chi phí là gì. Một đặc điểm khác biệt nữa của kế toán chi phí là không có yêu cầu pháp lý về kế toán, trong khi kế toán tài chính lại yêu cầu tính minh bạch, công khai và rõ ràng. Các công ty sử dụng kế toán chi phí song song với các loại kế toán khác (kế toán tài chính, kế toán quản trị), và được các công ty tin tưởng hơn hết.

Hầu hết các thông tin kế toán chi phí đều được bảo mật vì nó liên quan đến quyết định tài chính cảu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sử dụng triệt để và hiệu quả nhất những thông tin có ích mà kế toán chi phí cung cấp để phân bổ được nguồn lực đầu tư hiệu quả, dự đoán dòng tiền trong tương lai, tính toán kỹ lưỡng và tận dụng các hiệu ứng mà nó đem lại để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Đo lường, tính toán giá bán

Mục tiêu của kế toán chi phí chính là những gì doanh nghiệp cần xác định cụ thể vì tính quan trọng của nó.

Thực tế, mục tiêu đơn giản và chủ yếu của kế toán chi phí là đo lường, tính toán giá bán. Để hiểu rõ hơn về mục tiêu này, hãy lấy một ví dụ đơn giản như sau: Nhà sản xuất áo cần theo dõi chi phí của các nguyên liệu đầu vào như máy khâu, lương công nhân, vải vóc, cúc áo, kim chỉ, điện chiếu sáng, chi phí bán hàng và những chi phí đầu vào khác để tổng hợp lại và xác định được giá bán một cái áo ra thị trường. Chi phí đầu vào rất quan trọng, nó được tính là thành phần chính trong việc xác định doanh thu và để phân bổ được đầy đủ chi phí vào giá bán và tạo ra lợi nhuận thì trước tiên bước tính toán chi phí phải chính xác.

Kiểm soát chặt chẽ và hợp lý chi phí đầu vào

Mục tiêu tiếp theo của kế toán chi phí chính là việc kiểm soát chặt chẽ và hợp lý chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Nếu chi phí của doanh nghiệp càng thấp thì lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được càng cao. Cụ thể, trong năm N-1, Công ty sản xuất bánh mì A cần 10 lao động để tạo ra được 100 cái bánh mì trong một giờ, với chi phí nhân công bỏ ra là 12.000 đồng/1 công nhân/ 1 giờ, mỗi công nhân làm việc 8 giờ một ngày; Sang năm, công ty A mua một dây chuyền sản xuất thay thế, trong một giờ dây chuyền sản xuất có thể tạo ra 500 cái bánh mì. Chi phí mua dây chuyền là 200 triệu đồng.

Lúc này năm N công ty A đã mất chi phí là 200 triệu đồng cho dây chuyền ( giả định các yếu tố khác không thay đổi), trong khi năm N-1 để trả công cho nhân công trong một năm công ty mất = 12000x10x8x365= 350,4 triệu đồng. Như vậy có thể thấy chi phí cho năm N giảm xuống thấp nhưng lại tạo ra sản lượng cao và sẽ làm tăng doanh thu của Công ty. Đây chính là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn, giảm chi phí xuống mức thấp nhất và tối đa hóa lợi nhuận thu được. Chính vì vậy, kế toán chi phí được sử dụng để đánh giá các phương án hiệu quả, những lĩnh vực cần thiết để kiểm soát chi phí. Việc kiểm soát có thể dược thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như kiểm soát số vốn đầu tư, quản lý chi phí theo một định mức tiêu chuẩn, hoặc quản lý hàng tồn kho.

Phương pháp hạch toán chi phí

Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp hạch toán chi phí là gì, hạch toán chi phí như thế nào? Hạch toán chi phí cũng được đóng góp một phần vào báo cáo tài chính chi tiết cần thiết, ví dụ như bảng cân đối kế toán, các khoản mục này được hạch toán riêng một chỗ với cách thức đã được quy định thống nhất trong kế toán tài chính. Các số liệu về giá cả và các phân tích chi phí của kế toán chi phí có thể làm cho việc ghi chép, thu thập thông tin về chi phí dễ dàng thuận tiện hơn cho các mục đích kế toán tài chính. Ví dụ như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, giá cả hàng tồn kho được chia sẻ giữa hai phương pháp kế toán với nhau.

Thực chất các phương pháp kế toán đều hoạt động theo một trình tự và hệ thống, chỉ cần thiếu một thôi là bộ máy kế toán sẽ gặp vấn đề. Kế toán chi phí theo dõi chi phí đầu vào của doanh nghiệp, sẽ ra sao nếu chi phí không được ghi chép, tính toán lại cẩn thận? Nó sẽ gây tác động lớn đến báo cáo tài chính, mà đặc biệt chính là bảng cân đối kế toán theo dõi thu chi của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ không kiểm soát được dòng tiền ra và vào, điều này giống như không nắm bắt được tình hình tài chính của chính mình vậy, một khi xảy ra trường hợp đó doanh nghiệp có thể dẫn đến việc mất cân bằng thu chi và mất khả năng thanh toán dễ dẫn đến sự thất bại của doanh nghiệp.

Các nhà doanh nghiệp và các nhà quản lý kinh tế dựa vào các thông tin đã được thu thập bằng các phương pháp kế toán có thực hiện được trước khi quyết định phân bổ. Kế toán chi phí đưa ra đánh giá chiến lược được vì nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng công ty riêng biệt. Điều này khác với kế toán tài chính, trong đó các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung (GAAP) và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) điều chỉnh phương pháp và cách trình bày.

Kết luận

Thông qua bài viết này, hy vọng các bạn có thể có được đáp án cho những thắc mắc cơ bản về kế toán chi phí. Nhìn chung, kế toán chi phí không nằm tách biệt hoàn toàn với các kế toán tài chính, kế toán quản trị, mặc dù nó có những đặc điểm khác nhưng nó vẫn mang đâu đó nét kế toán đặc trưng và hỗ trợ bổ sung với các phương pháp kế toán khác. Các doanh nghiệp hiện nay đều áp dụng đồng thời các phương pháp kế toán này, vì chúng thực sự rất quan trọng, mỗi phương pháp đều có một mục đích cụ thể và không thể thay thế, nếu không doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại được. Doanh nghiệp vững mạnh ngoài dựa vào tình hình tài chính vững chắc từ số vốn huy động được mà cần dựa vào bộ máy kế toán, một bộ máy kế toán hiệu quả sẽ cho ra một kết quả mà doanh nghiệp mong muốn.

Continue Reading